Privatmarked

Komfyren er hjemmets største brannkilde.

Hvorfor bør vi installere komfyrvakt?
Komfyren er hjemmets største brannkilde.
En komfyrvakt overvåker kokeplatene og utløser en alarm hvis den oppdager fare for brann. Sensoren plasseres i nærheten av kokeplatene, og bryteren monteres bak komfyren eller i sikringsskapet. Hvis alarmen går uten at den blir slått av, vil bryteren automatisk kutte strømmen til komfyren.