El Kontroll

Aktuelle temaer

Fire av ti boligbranner i Norge starter i det elektriske anlegget. De fleste av oss anskaffer nye produkter som krever mye strøm. Dette er gjerne noe ikke den gamle installasjonen er beregnet for. Totalbelastningen kan ofte bli for stor for et gammelt elektrisk anlegg og følgene kan bli katastrofale dersom ikke anlegget blir oppgradert.

Du som eier har til en hver tid ansvaret for den elektriske installasjonen i boligen. I enkelte tilfeller vil noen forsikringsselskap gi bonus ved denne typen kontroll, og i andre tilfeller en avkortning på forsikringen ved brudd på gjeldene regelverk ved skade eller brann.