El Bil

Nyttig å vite før du kjøper elbil

De fleste elbiler er i utgangspunktet basert på et annet strømsystem enn det norske. Lading av elbiler i Norge krever derfor noen særlige forholdsregler. Lading av elbiler foregår over et lengre tidsrom med samme effekt. Alle kabler og komponenter fram til ladeuttaket må være dimensjonert for å tåle den aktuelle ladestrømmen.

Normal eller hurtig lading?
Ladeutstyr for elbiler er kategorisert som normal, hurtig eller semihurtig. Ved hjemmelading vil normal- eller semihurtig lading være de mest vanlige alternativene. Innenfor ladekategoriene skilles mellom fire forskjellige «modes».

Mode 1 – vanlig kabel uten noen form for styringsboks. Gjelder i hovedsak eldre elbiler.
Mode 2 – ladekabel har styringsboks og kan brukes med vanlige stikkontakter (Schuko).
Mode 3 – fastmontert ladeboks med enten fastmontert eller avtagbar ledning til bilen. Vær oppmerksom på at de finnes tre forskjellige ladekontakter for Mode 3 (type 1, type 2 og Tesla).
Mode 4 – hurtiglading med likestrøm (DC). Laderen sitter i ladepunktet og elbilens ladesystem kommuniserer med laderen om tilkobling og ladestatus. Ladepluggen låses automatisk fast, slik at det ikke er mulig å trekke ut pluggen mens lading pågår. Dette er svært viktig da det her lades med store strømmer, som kan føre til livsfarlige lysbuer dersom pluggen kunne fjernes under lading. Også her finnes forskjellige kontakter og ladestandarder.

Lading med vanlige kontakter
De fleste elbileiere lader sine biler hjemme på vanlige stikkontakter (Schuko-kontakter) på 10 og 16 ampere-kurser. Eldre elektriske anlegg er vanligvis ikke prosjektert og bygget for å håndtere lading av elbiler.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sier at maksimal kontinuerlig belastning for en vanlig stikkontakt ikke bør overstige 10 ampere. Ved lading trekkes støpselet ut og settes inn flere ganger i løpet av et døgn. Dette kan medføre at fjærene inne i kontakten slites og blir slakke, noe som igjen kan medføre overopphetning og brannfare. Ladingen skjer i tillegg ofte utendørs og da er også påvirkning av klimatiske forhold en viktig faktor.
Med ladeboks på veggen hjemme unngår du mange problemer. Skal du kjøpe elbil bør du derfor samtidig kjøpe og få montert en slik ladeboks. Da får bilen effektiv og sikker lading der den skal stå.

En annen løsning hvis man ønsker å lade med mer enn 10 ampere, er å få en installatør til å montere en industrikontakt som er designet for varig høy last. Å basere elbilladingen på en vilkårlig husholdningskontakt kan være er en meget dårlig løsning.

En ladeledning med kontrollboks kan veie 2-3 kilo. En vanlig stikkontakt tåler en vektbelastning på cirka 0,5 kilo. Sørg derfor for avlastning for vekten i form av en krok eller hylle. Ellers kan du risikere at tyngden på ladeledningen gjør at klemmene inne i kontakten ikke klemmer godt nok rundt pinnene. Høy kontinuerlig effekt og dårlig kontakt vil skape varmgang og må unngås.
De fleste elbiler er bygget for å håndtere AC-lading med 3-fas 400 volt eller 1-fas 230 volt.Vi anbefaler ikke installasjon av 1-fas lading over 20 A strømstyrke. Ønsker du høyere ladeeffekt bør 3-fas benyttes. En 3-fas ladestasjon for IT 230 V inneholder en transformator. Med 3-fas anlegg unngår du skjevspenningsproblematikk og kan lade med 1,7 ganger høyere effekt per ampere. Det vil si at 3,6 kW 1-fas tilsvarer 6,3 kW 3-fas.

Bruk riktig ladeutstyr
Bruk kun originalt utstyr tilpasset din bil når du skal lade. Overganger (adaptere) for å øke ladehastigheten må ikke benyttes. De fjerner sikkerhetsfunksjonene og medfører stor risiko for varmegang og brann. Vær veldig forsiktig med bruk av skjøtekabel. Hvis du må benytte skjøtekabel, må brukes må ikke ladestrømmen være over 10 ampere og ladingen må overvåkes ved å kjenne på om det blir temperaturøkning i kabel eller kontakter.

Lading på fellesanlegg/i borettslag
Hvis du ikke har egen parkeringsplass med ladeutstyr, men må parkere på et fellesanlegg, er det selvsagt viktig å sjekke opp hvorvidt det er tillatt å lade der. Det er ikke sikkert at strømkursene på parkeringsplassene er dimensjonert for lading av elbiler. Det kan komme krav om montering av egen strømmåler for måling av forbruk etc. Undersøk i ditt eget borettslag eller sameie hvilke regler eller praksis som gjelder for lading av elbil.

Lading av elbil ved fare for lyn
Alle boliger bygd etter 2010 er pålagt å ha installert overspenningsvern (grovvern). Med overspenningsvern reduseres sannsynligheten for brann og skader på utstyr. Da trenger du heller ikke å trekke ut støpslet i tordenvær.
Lader du elbilen hjemme og har en bolig som er eldre enn 2010 og uten grovvern, bør du montere slikt vern i sikringsskapet. Et grovvern må monteres av en godkjent installatør. Har du ikke et overspenningsvern der du lader anbefaler vi å følge elbilens brukerinstruks, eventuelt trekke ut støpselet og avbryte ladingen i perioder med tordenvær.

Anleggsbidrag?
Hafslund Nett praktiserer ordningen med anleggsbidrag. Den som ønsker tiltak i nettet for å få økt kapasitet, må derfor ta kostnaden med oppgraderingen. Ønske om høyere overbelastningsvern i det elektriske anlegget vil derfor kunne utløse anleggsbidrag. Ut fra dette perspektivet vil 3-fas ladning også være å foretrekke.